AE TALAIA – LLICÈNCIES FEDERATIVES FCE 2022

Oberta la tramitació de la llicència federativa de la Federació Catalana d’Espeleologia per a l’any 2022

Podeu tramitar la vostra assegurança d’activitats al medi natural per a l’any 2022 a través de la Federació Catalana d’Espeleologia (FCE).

Tramitació de la llicència i l’assegurança federativa a través de la FCE:

Podeu fer l’ingrés directament al compte de la Talaia: ES05 2100 0024 9701 0234 3502 i enviar el comprovant d’ingrés a secretaria@aetalaia.cat amb les dades sol·licitades a continuació: nom i cognoms, adreça, població i codi postal, DNI, data de naixement, telèfon, núm. Cat Salut (en cas de ser menor) i adreça electrònica.

MOLT IMPORTANT: Cal que indiqueu en l’ingrés el nom i cognoms, DNI, data de naixement Ex: PERE ARMENGOL SOLÉ – 45678901F – 30/10/75 , i modalitat llicència, en el nostre cas seguint aquest quadreI indicar sobretot, la categoria, subcategoria i tipus que voleu. 
 
O podeu venir  a tramitar-la a l’entitat.
 
Trobareu tota la informació en aquest enllaç:    https://www.espeleologia.cat/ca/llicencies/