Junta Directiva

aetalaia@aetalaia.cat
Lurdes Campins Pijoan – Presidenta (presidencia@aetalaia.cat)
M. Carme Barceló Martí – Vicepresidenta
Toni Muela Salmerón – Secretari
Josep Maria Sánchez Pons – Tresorer
Salvador Butí Papiol – Vocal
Josep Candela Ollé – Vocal

Eduard Montané Socias – Vocal

Àngel Vedo Fernandez – Vocal

Jesús Romero de la Torre – Vocal
Gerard Marin– Vocal
Isidre Poch Milà – Vocal
Agustí Poch Parés – Vocal
Carles Torras Jiménez – Vocal

Gestió Administrativa

secretaria@aetalaia.cat
Eva Sánchez – Secretària
Manel Vidal – Gestió de caixa
Ramon Casas – Gestió de socis
Josep M. Sánchez – Tresoreria

Escamot de manteniment

Cristòfol Soler

Toni Muela

Reunions de Vegueria

Lurdes Campins – Com a presidenta de l’AE Talaia
Agustí Poch – Com a representant de l’Àrea de Senders a la III Vegueria

Comissions, Grups i Seccions

Amics de la Sardana

amicsdelasardana@aetalaia.cat
M. Carme Barceló, presidenta
Antoni Penna, tresorer

Comissió d’Arxiu i Biblioteca

arxiubiblioteca@aetalaia.cat
Marcel-lí Ferrer
Toni Sagarra
Antoni Ordovàs
Blanca Forgas
Joan Andreu
Isidre Poch

Comissió de Carnaval

Lurdes Campins
M. Carme Barceló
Xavier Capdet
Blanca Forgas
Marina Massó
Tina Moya

Comissió de Comunicació

comunicacio@aetalaia.cat
Ramon Casas
Joan Raventós (vocalia de Comunicació)
Carles Torras (circular mensual)

Comissió de Formació

Ramon Castells
Joan Raventós (vocalia de Formació)
Carles Torras

Comissió d’Internet

web@aetalaia.cat
Ramon Casas
Joan Raventós
Toni Muela

Consell de redacció de la revista

revista@aetalaia.cat
M. Carme Barceló
Salvador Butí
Blanca Forgas
Agustí Poch
Joan Raventós
Nati Salvadó

Grup d’Escalada i Alta Muntanya (GEAM)

geam@aetalaia.cat
Ángel Vedo Fernandez – President

Toni Castelló Ricoma – Vicepresident
Albert Admetlla Calavera – Secretari
Rosa López Codony – Tresorera

Grup de Marxes

marxa@aetalaia.cat
Josep Candela
Lurdes Campins
Pep Torras
Ramon Casas
Francesc Altabàs 
Enric Viver 
Santi Giralt
Jordi Martí
Joan Carles Frisch
Miguel Sánchez
Vicenç Carbonell – Col·laborador
Josep M. Sánchez – Col·laborador

Jani Ferrer – Col·laborador

Jesús Santacana – Col·laborador

Blanca Forgas – Col·laborador

Antoni Ordovàs – Col·laborador

Isidre Poch – Col·laborador

Joan Raventós – Col·laborador

Grup de Muntanya en Família (GMeF)

families@aetalaia.cat
Ventura Fernández – President

Albert Miret – Secretari

David Sanahuja – Tresorer
Francesc Agulló – Vocal
Oriol Calvet – Vocal
Rosa Gatell – Vocal

Grup Espeleològic Talaia (GET)

get@aetalaia.cat
Jesús Romero – President
Xavier Rosell – Vicepresident
Antonio Olivares – Secretari
Montserrat huguet – Tresorera
Jesús Romero – Vocal de material
Carles Maraver – Vocal de docència

Secció d’Esquí

esqui@aetalaia.cat
Carles Torras – President
Margarida Carbonell – Secretària
Josep Cortés – Tresorer
Mireia Hernández – Vocal
Joan Ortín – Vocal de material

Secció de Cultura

cultura@aetalaia.cat
M. Carme Barceló – Presidenta
Xavier Capdet – Secretari
Salvador Butí – Tresorer
Josep Maria Also – Vocal
Lurdes Campins – Vocal
Jani Ferrer – Vocal
Blanca Forgas – Vocal
Agustí Poch – Vocal

Josep Olivella – Vocal
Nati Salvadó – Vocal

Secció de Curses i Raids

curses@aetalaia.cat
Gerard Marin – President
Alvaro Galindo – Secretari
Jaume Romagosa – Tresorer
Nuria Brichfeus – Vocal
Martí Fontdecaba – Vocal

Secció de Muntanya

muntanya@aetalaia.cat
Eduard Montané – President
Santi Giralt – Secretari
Arcadi Pejuan – Tresorer
Joan Ortín – Vocal
Manel Busquets – Vocal

Secció de Senders

senders@aetalaia.cat
Joan Andreu
Xavier Bernat
Ramon Casas
Pere Fernandez
Jani Ferrer
Agustí Poch
Isidre Poch
Pep Torras

Representació de l’AE Talaia en organismes externs

M. Carme Barceló i Lurdes Campins – Comissió Municipal de Cultura
Salvador Butí – Comissió Municipal de Treball per a la Nomenclatura dels Vials Públics de la Ciutat (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)