AE TALAIA – LLICÈNCIES FEDERATIVES FCE 2020

Oberta la tramitació de la llicència federativa de la Federació Catalana d’Espeleologia per a l’any 2020

Podeu tramitar la vostra assegurança d’activitats al medi natural per a l’any 2020 a través de la Federació Catalana d’Espeleologia (FCE).

Tramitació de la llicència i l’assegurança federativa a través de la FCE:

Podeu fer l’ingrés directament al compte de la Talaia: ES05 2100 0024 9701 0234 3502

MOLT IMPORTANT: Cal que indiqueu en l’ingrés el nom i cognoms, DNI, data de naixement Ex: PERE ARMENGOL SOLÉ – 45678901F – 30/10/75 , i modalitat llicència, en el nostre cas seguint aquest quadre.

Més informació en aquest enllaç.