Grup de Joves

Benvinguts a la pàgina del Grup de Joves de la Talaia. Si voleu saber més coses de nosaltres, cliqueu els enllaços que veieu més avall.

 

Per contactar amb el Grup de Joves, envieu un missatge de correu electrònic a l’adreça joves@aetalaia.cat i ben aviat ens posarem en contacte amb vosaltres.

Agenda

Activitats
Calendaris
Empty section. Edit page to add content here.

Funcionament

Com funciona el grup de Joves?

El Grup de Joves organitza activitats excursionistes per a joves que estan cursant ESO i Batxillerat procedents del Grup de Muntanya en Família (GMeF). També hi poden accedir menors que no hagin participat en el GMeF, sempre que el nombre de joves inscrits al GdJ no superi el màxim permès.

PERIODICITAT: Les sortides es fan generalment una vegada al mes, habitualment el diumenge.

 

COMUNICACIÓ: El sistema principal de comunicació entre el Grup de Joves, les famílies i els joves participants és el correu electrònic. L’adreça del Grup de Joves és joves@aetalaia.cat.

 

EQUIP DE MONITORS: Els monitors responsables de l’organització i dinamització de les excursions tenen titulació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) o nivells assolits del Grau Mig (Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural) cursats al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. La seva participació en la dinamització de les activitats del Grup de Joves és voluntària i altruïsta.

 

FITXA TÈCNICA: 10 dies abans de cada activitat es penjarà la fitxa tècnica al web i s’enviarà un missatge de c/e perquè tothom se n’assabenti. A la fitxa tècnica hi haurà tota la informació disponible sobre l’activitat programada, els horaris, el preu, la llista de material, etc., i també un espai on l’adult responsable del menor haurà d’emplenar les seves dades i signar. IMPORTANT: cada jove participant haurà de portar la fitxa tècnica impresa i signada pel pare/mare/tutor. Trobareu les fitxes tècniques al BLOC D’ACTIVITATS.

 

COST: El preu de les activitats cobrirà les despeses dels monitors (bàsicament el transport). L’import de cada sortida caldrà ingressar-lo amb prou anticipació al c/c que es facilitarà per correu electrònic.

 

TRANSPORT: Quan sigui factible s’utilitzaran transports públics per fer els desplaçaments. Per als altres casos, s’estudiarà la possibilitat de llogar minibusos. Quan això no sigui possible, caldrà el suport d’algunes famílies per fer possible el desplaçament amb vehicles particulars. En aquest cas, s’abonaran les despeses corresponents (peatges, aparcaments, quilometratge, etc.). En qualsevol cas, quan rebeu la fitxa tècnica, ja hi figurarà el sistema de transport.

 

ACTIVITATS FORMATIVES: Les activitats excursionistes s’organitzaran de manera que els participants també es vagin formant. En el transcurs de les sortides, farem tallers de mapa i brúixola, tècniques d’orientació, meteorologia, tècniques de progressió, seguretat, coneixement del medi educació alimentària, hidratació, material i equip, primers auxilis, situacions d’emergència, hàbits saludables, geologia, normativa d’espais protegits, etc.

Requisits

SOCIS: Els joves que participin en les activitats han de ser socis de l’Agrupació Excursionista Talaia.

 

AUTORITZACIONS: El pare/mare/tutor responsable del menor haurà de signar un document d’autorització a principi del curs, que tindrà validesa fins a la seva finalització. El podeu descarregar a l’enllaç de sota (FULL AUTORITZACIONS GENERAL_GdJ).

 

TRACTAMENT MÈDIC: Quan algun/a jove segueixi un tractament mèdic i hagi de prendre una medicació durant l’activitat, el pare/mare/tutor haurà d’emplenar aquesta altra autorització, que el menor haurà de lliurar als monitors el dia de la sortida. El trobareu en l’enllaç de sota (FULL AUTORITZACIÓ TRACTAMENT MÈDIC_GdJ).

 

FITXA TÈCNICA SIGNADA: Com ja hem esmentat, és imprescindible que els joves que participin en una activitat portin la fitxa tècnica emplenada amb les dades del pare/mare/tutor i signada per l’adult/a.

Descarrega’t els arxius:

Fotos